Automation och rationalisering

Automation är ett vitt begrepp där vi gärna lägger till rationalisering. Vår inriktning med automation är just att bidra med rationalisering i våra kunders produktion. De projekt vi genomfört under åren har varit inriktade mot att tillgodose varierande motiv från respektive kund.

- Önskemål om förbättrad lönsamhet, rationalisering

- Behov av kapacitetsökning

- Problem med dålig arbetsmiljö, tunga lyft och liknande

- Behov av att uppfylla lagens krav på säkerhet för personalen

I de fall projekten varit inriktade mot rationaliseringar, kapacitetsökningar eller arbetsmiljö kan vi redovisa förbättringar på upp emot 25% förbättrad produktivitet och ännu högre kapacitetsökningar. Många av de projekt vi installerat har återbetalningstider på under- och kring ett år.

Vi har avtal som integratör för de två största robotleverantörerna i Europa ABB och KUKA. I vissa projekt kan vi även applicera produkter från vår generalagentur på elspindlar.

Kunnande och erfarenhet finns i dag från olika typer av industrier så som gjuterier, stålindustri, smedjor, möbelindustri, livsmedelsindustri och mekaniska verkstäder. Kontakta oss för förutsättningslösa diskussioner vad vi kan göra för Er