Perfekta
Skärande bearbetning med robotbetjäning av CNC-maskiner

 

Frigolitfabriken
Skärande bearbetning av cellplaster

 

Farsund
Skärande bearbetning och gjutgodsresning i aluminoum med robot

 

Makron
Skärande bearbetning med robot för trähustillverkning

 

Smedjan
Hantering och mönsterläggning av smidesdetaljer med robot

 

Handfat
Träbearbetning av konsumentprodukter

 

Lacklina
Hantering av detaljer vid träbearbetningsline för inredningsdetaljer

 

Jalusi
Hantering av detaljer vid träbearbetningsline för inredningsdetaljer

 

G17
Hantering av detaljer vid träbearbetningsline för inredningsdetaljer