Historik för APR Automation

APR Automation AB är ett automatiseringsbolag med specialisering på att hjälpa företag till att maximera lönsamheten i sina verksamheter. Verksamheten är förlagd till Arvika i västra Värmland men våra kunder återfinns i hela Sverige och i vissa andra länder i Europa.

Vår verksamhet är lite mer än 10 år och började som ett enmansbolag inriktat på konsultverksamhet till att i dag vara ett komplett bolag med hela kedjan från projektering, konstruktion, tillverkning, montage och igångkörning, samt utbildning av kundernas personal.

Vi förfogar över egna kontors- och produktionslokaler och teknisk utrustning anpassad för de projekt vi går in i. Vår personal, 40-talet anställda, är el-konstruktörer, PLC-programmerare, robotprogrammerare, mek-konstruktörer, projektledare, verkstadstekniker och montörer.

Under årens lopp har vi installerat ett stort antal robotceller och säkerhetssystem till olika företag, stora som mindre, i Sverige och övrigt i Europa. Vi är även generalagenter för Colombo elspindlar för hela Norden.

Vi har siktet inställt på en fortsatt expansion i nya ändamålsenliga lokaler och med en organisation anpassad till de nya utmaningar vi ger oss i kast med. Lönsam tillväxt och starkt projektgenomförande är ledord.