Våra lösningar designas för att fungera störningsfritt och för att kunna utvecklas under hela dess livstid.

Vi skapar lösningsorienterade, kundnära, unika och kreativa lösningar på beprövad teknik för kundens flöde.

Vi har avtal som integratör för de två största robotleverantörerna i Europa ABB och KUKA. I vissa projekt kan vi även applicera produkter från vår generalagentur på elspindlar.

Kunnande och erfarenhet finns i dag från olika typer av industrier så som gjuterier, stålindustri, smedjor, möbelindustri, livsmedelsindustri och mekaniska verkstäder. Kontakta oss för förutsättningslösa diskussioner vad vi kan göra för Er.

Vi levererar långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar. 

Tillväxten i APR har lett till nya utmaningar. Kravet på yrkeskompetens, socialkompetens och samarbetsvilja är nyckelord i APRs verksamhet.
Våra kunder bekräftar denna bild och kan vi utvecklas efter deras önskemål torde både vi och våra kunder bli framgångsrika i framtiden.
Vi har egen kompetens och resurser för att kunna leverera kvalificerad service.

Vi kompetensutvecklar kontinuerligt.