Automation och rationalisering

Automation är ett vitt begrepp där vi gärna lägger till rationalisering. Vår inriktning med automation är just att bidra med rationalisering i våra kunders produktion. De projekt vi genomfört under åren har varit inriktade mot att tillgodose varierande behov från våra kunder.

- Önskemål om förbättrad lönsamhet, rationalisering

- Behov av kapacitetsökning

- Problem med dålig arbetsmiljö, tunga lyft och liknande

- Behov av att uppfylla lagkrav på säkerhet för personalen

I de fall projekten varit inriktade mot rationaliseringar, kapacitetsökningar eller arbetsmiljö kan vi redovisa förbättringar på upp emot 25% förbättrad produktivitet och ännu högre kapacitetsökningar. Många av de projekt vi installerat har återbetalningstider på under- och kring ett år.

Kunnande och erfarenhet finns i dag från olika typer av industrier så som gjuterier, stålindustri, smedjor, möbelindustri, livsmedelsindustri och mekaniska verkstäder. Kontakta oss för förutsättningslösa diskussioner om vad vi kan göra för Er.

Kontakta oss gärna om du har frågor


REFERENS: Husmoduler, robotproduktion

APR Automation har tagit fram en automatiserad produktion av hus moduler med hjälp av robotar.

RESULTAT:

En mycket tydlig ökning av produktionshastighet.

REFERENS: Dala-Profil i Borlänge

Fullautomatiserad bockningscell för takplåt vid Dala-Profil i Borlänge Sverige. Kraven var hög flexibilitet, korta cykeltider och möjligheten att köra utan personal under längre perioder av tid, endast övervakad via mobilapp och e-postvarningar. Roboten är en KR 120 R3900 ultra K levererad av Kuka Nordic.
De-coiler, hörnkutter och vikmaskin levererad av Cidan maskiner. Transportband, omgreppsstation, dubbla utbytbara gripare, materialhantering och maskingränssnitt som levereras av APR Automation. Total integration, gränssnitt och säkerhet av APR Automation.

Dala-Profil grundades 1980 och skapar högkvalitativa takplåtsdetaljer genom en mycket snabb och flexibel produktion.

APR Automation är ett automationsföretag specialiserat på att hjälpa företag att maximera lönsamheten hos sina företag. Verksamheten är belägen i Arvika i Västra Värmland, men våra kunder finns i hela Sverige och några andra europeiska länder.

RESULTAT:

Hög flexibilitet, korta ledtider och möjligheten att köra utan personal under längre perioder med endast övervakning via app.

REFERENS: Kongsberg

APR Automation har tagit fram en automatiserad produktion med hjälp av robotar.

En mycket tydlig ökning av produktionshastighet.